Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úpravňa vody

Unikátna úpravňa vody ERWSK KINETICO

Riadená len tlakom a pohybom vody

Úpravňa je poháňaná kinetickou energiou pohybujúcej sa vody. Znamená to, že pracujú bez použitia elektriny, preto sú efektívnejšie, ich prevádzka a servis sú menej nákladné ako u iných systémov úpravy vody.

ERWSK Kinetico

Automaticky a pritom neelektricky rieši najčastejšie problémy s kvalitou pitnej vody. To čo je vo vyspelých krajinách štandardom už dávnejšie, si postupne aj u nás nachádza stále väčšie zázemie a rastie počet domácností s upravenou vodou

 

Ako vznikajú problémy s kvalitou vody?

Dažďová voda presakuje pôdou a horninovým prostredím, kde sa obohacuje o rôzne chemické látky. Vplyvom rozpustených minerálov sa zvyšuje jej tvrdosť, často spojená s vyšším obsahom železa a mangánu. Pitná voda zo studne alebo z verejného zásobovania je po základnej úprave dodávaná rozvodmi k spotrebiteľovi. Voda často býva znečistená aj množstvom mechanických nečistôt ako sú piesok, prach, hrdza, jemné kaly a iné. Tvrdosť a nečistoty spôsobujú množstvo škôd. Dokonca aj najčistejšia voda dodávaná verejným vodovodným systémom môže byt takto znečistená a tvrdá. Problémy sa následne prejavujú na stave mnohých zariadení a spotrebičov v domácnosti.

Nevýhody neupravenej vody...

Zanášanie vodným kameňom spotrebičov, potrubí, ventilov, sprchovacích ružíc ...

Náročná údržba domácností

Sťaženie prestupu tepla pri ohreve vody či varení

Tvrdá voda môže dráždiť pokožku

Servisné problémy so zariadeniami ako kotol,

umývačka, práčka, kávovar, masážna vaňa...

Vysoká spotreba čistiacich prostriedkov a ich zhoršená účinnosť

 

Úpravňa ERWSK KINETICO – riešenie na veky . . .

 • plne automatická neelektrická prevádzka
 • bez nákladného servisu elektrických častí mikroprocesory, časovače, solenoidy
 • bez problémov s elektrinou - výkyvy napätia, výpadky, úrazy ...
 • nepretržitá dodávka upravenej vody
 • protiprúdová regenerácia upravenou vodou pre maximálnu životnosť
 • efektívna regenerácia, optimálne využitie preplachovej vody a soli

 

Hlavné výhody zmäkčenia úpravňou vody ERWSK KINETICO:

 • Úprava vody má rozhodujúci vplyv na životnosť a bezproblémovú prevádzku práčky,

umývačky riadu, masážnej vane, batérií, sprchových ružíc a iných armatúr. Eliminujú

vynaložené náklady na údržbu a opravy spôsobené vodným kameňom.

 • Výrazne zlepšia kvalitu prania a predlžia životnosť textílií ...
 • Výrazne uľahčujú upratovanie a údržbu sklených, lesklých, kovových a obdobných materiálov nielen v rámci sanity...
 • Ušetria Vaše peniaze znížením energetickej náročnosti ohrevu vody (až o 25%), množstva používaných saponátov (až o 50%) ...
 • Sú zdravotne nezávadné a schválené Slovenským ministerstvom zdravotníctva a TSÚ
 • Ocenené na veľtrhu CONECO - RACIOENERGIA
 • Jednoduchá inštalácia
 • Záručná doba 36 mesiacov na automatiku

 

Náklady na prevádzku automatickej stanice.

 • Unikátny neelektrický systém, stanica ovládaná len pohybom vody, motor čo sa nekazí.
 • Dlhodobo nízke náklady.
 • Funguje roky bez akéhokoľvek zásahu zo základnou starostlivosťou ako dopĺňanie soli a

       údržba predfiltra.

 • Montáž predstavuje len pripojenie na zdravotechnické rozvody (nie pre vodu do záhrady).
 • Umiestnenie na rovnú plochu (min. 250 x 500 x 500 mm pre model 2020) v blízkosti

       beztlakového odpadu.

 • Pred úpravňu je výhodné nainštalovať predfilter na mechanické nečistoty.

 

137954

18.10.2019
ÚvodÚvodná stránka