Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlo Logatherm WPLS.2

 

Logatherm WPLS.2 sa skladá z vnútornej jednotky a z vonkajšej jednotky.

Obidva prístroje sú spojené potrubiami s chladivom . Ako vnútorná jednotka sú možné štyri varianty a to : monoenergetický, bivalentný, veža alebo solárna veža.

 

Vonkajšia jednotka:

Nový systém tepelného čerpadla má modulačnú vonkajšiu jednotku, takže výkon tepelného čerpadla sa vždy prispôsobí potrebe vo vykurovacom systéme a je stále zabezpečené kúrenie a príprava teplej vody.

Tepelné čerpadlo WPLS.2 je k dispozícii vo výkonných veľkostiach: 2,4,8,11 a 15 kW.

 

Vnútorná jednotka:

Pri závesnej vnútornej jednotke si môžete zvoliť medzi monoenergetickým variantom s elektrickou vykurovacou vložkou a bivalentným riešením so zmiešavačom pre pripojenie kotla.

Pri kompaktnom vežovom riešení so 190 l zásobníkom teplej vody sú všetky systémové komponenty už integrované. Voliteľne je veža s doplňujúco zabudovaným solárnym výmenníkom tepla. Pomocou neho sa teplá voda zohrieva prostredníctvom solárneho vykurovacieho hada.

Logatherm WPLS.2 je riadený regulačným systémom Logamatic EMS plus – v kombinácii s Logamatic web KM200 dokonca aj cez internet.

Zostava WPLS.2.JPGSpôsob funkcie:

Tepelné čerpadlá WPLS fungujú podľa osvedčeného a spoľahlivého „princípu chladničky“. Chladnička odoberá teplo chladiacim sa potravinám a na zadnej strane teplo odovzdá do miestnosti. Tepelné čerpadlo odoberá teplo z okolitého prostredia a odovzdá ho do vykurovacieho zariadenia.

 

Tepelné čerpadlo využíva (ako aj chladnička) prirodzený smer prúdenia z teplej strany do studenej v uzavretom okruhu chladiaceho média cez výparník, kompresor, kondenzátor a expanzný ventil.

 

Tepelné čerpadlo pritom teplo z okolia pumpuje na vyššiu teplotu, pre vykurovanie využiteľnú teplotnú úroveň.

V prípade tepelného čerpadla vzduch-voda vo vyhotovení Split je na rozdiel od tepelného čerpadla s jedným blokom chladiaci okruh rozdelený ( „split“). Kondenzátor sa nachádza vo vnútornej jednotke a je prepojený 2 potrubiami chladiaceho média s vonkajšou jednotkou, v ktorej sa nachádza hlavná časť chladiaceho okruhu.

TČ schéma nová.JPG

A - vonkajšia jednotka    B - vnútorná jednotka

Výparník 1 – obsahuje tekuté pracovné médium s veľmi nízkym bodom varu - tzv. chladiace médium. Chladiace médium má nižšiu teplotu ako tepelný zdroj – v našom prípade vzduch. Teplo prúdi z tepelného zdroja na chladiace médium, ktoré sa otepľuje nad svoj bod varu, následne sa odparuje a nasáva sa kompresorom.

Kompresor 2 – je elektricky napájaný a regulovaný frekvenčným meničom ( inventorom). Takto sa jeho otáčky vždy upravia podľa potreby. Kompresor stláča nasaté plynné chladiace médium na vysoký tlak, tým je teplota média ešte teplejšia. Dodatočne je aj hnacia teplota kompresora premenená na teplo , ktoré prechádza na chladiace médium. Takto sa stále zvyšuje teplota až pokiaľ nie je taká vysoká ako je potrebné na vykurovanie. Ak sa dosiahne potrebná teplota a tlak odchádza chladiace médium ku kondenzátoru.

Kondenzátor 3 – v kondenzátore odovzdáva horúce médium teplo, ktoré odobralo z okolia a z hnacej energie kompresora vykurovaciemu zariadeniu, pritom klesá jeho teplota a kondenzuje a médium sa stáva opäť kvapalinou. Kvapalné médium sa pod vysokým tlakom dostáva k expanznému ventilu.

Expanzný ventil 4 – uvoľňuje chladiace médium na jeho výstupný tlak, predtým ako sa dostane späť do výparníka a začne opäť nasávať teplo z ovzdušia.

 

Komponenty tepelného čerpadla:

Tepelné čerpadlo vzduch-voda Logatherm WPLS2,2..15.2 RE/RB/RT/RTS vo vyhotovení Split sa skladajú z vnútornej jednotky (IDUS=InDoorUnitSplit) a vonkajšej jednotky (ODU Split – OutDoorUnitSplit)

 Vnútorné jednotky IDUS sa podľa kondenzátora delia na 2 výkonové veľkosti:

IDUS6.2

IDUS13.2

Existujú štyri varianty vybavenia vnútorných jednotiek:

RE = reverzná, monoenergetická, s 9 kW vykurovacou vložkou

RB = reverzná, bivalentná, s 3-cestným zmiešavačom pre hydraulické začlenenie externých zdrojov tepla s výkonom max. 25 kW.

RT = reverzná, veža, s integrovaným 190 l zásobníkomteplej vody, s 9 kW vykurovacou vložkou

RTS = reverzná, veža, s integrovaným 184 l zásobníkom teplej vody a solárnym výmenníkom tepla, s 9 kW vykurovacou vložkou.

 

Vlastnosti:

Vo vnútorných jednotkách sú už namontované tieto komponenty:

Vysoko účinné čerpadlo

Regulátor tepelného čerpadla HMC300

Držiak modulu EMS plus

Expanzná nádoba (RE:10 l, RT/RTS:14 l )

9 kW elektrická vykurovacia vložka ( nie vo variante WPLS2.2-15.2 RB)

Prepínací ventil teplej vody  (iba v prípade WPLS2.2...15.2 RT/RTS

Bivalentný zmiešavač pre integráciu kotla (iba v prípade WPLS2.2...15.2 RB)

Vonkajšia jednotka je spojená s vnútornou jednotkou pomocou potrubí s chladiacim médiom 3/8“ a 5/8“. Kvôli ochrane pred teplotnými stratami treba potrubia uložiť v hĺbke cca 20 cm pod hranicou mrazu. Vonkajšia jednotka obsahuje chladiace médium postačujúce na 7,5 m vzdialenosť od vnútornej jednotky. V prípade väčšej vzdialenosti medzi oboma jednotkami je nutné doplniť chladiace médium podľa potreby, cca 40 g na meter dĺžky jednoduchého potrubia.

 

Charakteristika a špeciálne vlastnosti:

  • Tepelné čerpadlá vzduch-voda firmy Buderus spĺňajú kvalitatívne požiadavky spoločnosti Bosch, ktoré zaručujú ich maximálnu funkčnosť a dlhú životnosť.
  • Zariadenia sa skúšajú a testujú vo výrobnom závode
  • Bezpečnosť veľkej značky. Náhradné diely a servis aj po 15 rokoch.
  • Až o 50 % nižšie prevádzkové náklady v porovnaní s prevádzkou na olej alebo plyn
  • Technika s minimálnou potrebnou údržbou, dlhou životnosťou, s uzatvorenými okruhmi
  • Nie sú potrebné investície na vybudovanie kotolne ani komína
  • Nezávislosť od oleja alebo plynu a ich vývoj cien
  • Žiadne finančné náklady na vŕtanie, ktoré je potrebné v prípade pri tepelných čerpadiel soľanka–voda alebo voda-voda
  • Nie je potrebné schválenie zo strany úradov pre životné prostredie
  • Minimálne prevádzkové náklady

 

137929

18.10.2019
ÚvodÚvodná stránka